hi,欢迎来到365备用网址 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电感器高频电感 当前“高频电感”共 568 条相关库存

高频电感

 • 品牌

  清除
 • 封装/外壳

  清除
 • 感值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电流

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格封装/外壳感值精度额定电流
MLK1005S6N8JT000MLK1005S6N8JT000TDK
0402 6.8nH ±5% DCR=350mΩ [email protected] 400mA SRF=5.5GHz
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0228

立即购买
0402
6.8nH
±5%
400mA
MLG0603P2N7CTMLG0603P2N7CTTDK
0201 2.7nH ±0.2nH DCR=0.2Ω [email protected] 500mA SRF=7.5GHz 应用:智能手机
数据手册

现货:255000

可订期货

¥0.0063

立即购买
0201
2.7nH
±0.2nH
500mA
LQP03TNR15H02DLQP03TNR15H02DMurata
村田
0201 150nH ±3% DCR=9Ω 80mA SRF=880MHz
数据手册

现货:15000

可订期货

¥0.0206

立即购买
0201
150nH
±3%
80mA
LQP03TG47NJ02DLQP03TG47NJ02DMurata
村田
0201 47nH ±5% DCR=5.2Ω 100mA SRF=1.3GHz
数据手册

现货:15000

可订期货

¥0.0134

立即购买
0201
47nH
±5%
100mA
LQP03TG3N3B02DLQP03TG3N3B02DMurata
村田
0201 3.3nH ±0.1nH DCR=320mΩ 400mA SRF=9.5GHz
数据手册

现货:15000

可订期货

¥0.0134

立即购买
0201
3.3nH
±0.1nH
400mA
LQP03TG1N8B02DLQP03TG1N8B02DMurata
村田
0201 1.8nH ±0.1nH DCR=200mΩ 500mA SRF=12.5GHz
数据手册

现货:15000

可订期货

¥0.0132

立即购买
0201
1.8nH
±0.1nH
500mA
LQP03TG2N7B02DLQP03TG2N7B02DMurata
村田
0201 2.7nH ±0.1nH DCR=250mΩ 450mA SRF=11GHz
数据手册

现货:15000

可订期货

¥0.0134

立即购买
0201
2.7nH
±0.1nH
450mA
LQP03TG5N1H02DLQP03TG5N1H02DMurata
村田
0201 5.1nH ±3% DCR=720mΩ 250mA SRF=6.5GHz
数据手册

现货:15000

可订期货

¥0.0134

立即购买
0201
5.1nH
±3%
250mA
LQP03TG4N3H02DLQP03TG4N3H02DMurata
村田
0201 4.3nH ±3% DCR=580mΩ 300mA SRF=6.5GHz
数据手册

现货:15000

可订期货

¥0.0134

立即购买
0201
4.3nH
±3%
300mA
LQG15HN15NJ02DLQG15HN15NJ02DMurata
村田
0402 15nH ±5% DCR=450mΩ [email protected] 400mA SRF=2.3GHz
数据手册

现货:10000

可订期货

¥0.0264

立即购买
0402
15nH
±5%
400mA
FHW0805UC8N2JGTFHW0805UC8N2JGTFH
风华高科
0805 8.2nH ±5% DCR=0.12Ω [email protected] 700mA SRF=4.7GHz 应用:移动通信
数据手册12

现货:18000

可订期货

¥0.1827

立即购买
0805(2012公制)
8.2nH
±5%
700mA
FHW1210IF1R0KSTFHW1210IF1R0KSTFH
风华高科
1210(3225公制) 1uH ±10% DCR=0.3Ω [email protected] 450mA SRF=220MHz 应用:视频设备
数据手册12

现货:3990

可订期货

¥0.281

立即购买
1210(3225公制)
1uH
±10%
450mA
VHF201209H6N8JTVHF201209H6N8JTFH
风华高科
0805 6.8nH ±5% DCR=0.35Ω [email protected] 400mA SRF=4.2GHz 应用:高频回路
数据手册12

现货:7890

可订期货

¥0.045

立即购买
0805(2012公制)
6.8nH
±5%
400mA
VHF201209H68NJTVHF201209H68NJTFH
风华高科
0805 68nH ±5% DCR=0.85Ω [email protected] 300mA SRF=1GHz 应用:高频回路
数据手册12

现货:3900

可订期货

¥0.0429

立即购买
0805(2012公制)
68nH
±5%
300mA
VHF160808H4N7STVHF160808H4N7STFH
风华高科
0603 4.7nH ±0.3nH DCR=0.3Ω [email protected] 400mA SRF=4.8GHz 应用:高频回路
数据手册12

现货:7750

可订期货

¥0.0234

立即购买
0603(1608公制)
4.7nH
±0.3nH
400mA
VHF160808H18NJTVHF160808H18NJTFH
风华高科
0603 18nH ±5% DCR=0.6Ω [email protected] 300mA SRF=2.4GHz 应用:高频回路
数据手册12

现货:7900

可订期货

¥0.0234

立即购买
0603(1608公制)
18nH
±5%
300mA
LQG15HN1N8S02DLQG15HN1N8S02DMurata
村田
0402 1.8nH ±0.3nH DCR=80mΩ 900mA SRF=6GHz
数据手册

现货:10000

可订期货

¥0.0262

立即购买
0402
1.8nH
±0.3nH
900mA
LQG18HN18NJ00DLQG18HN18NJ00DMurata
村田
0603 18nH ±5% DCR=370mΩ [email protected] 600mA SRF=2.6GHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.2431

立即购买
0603(1608公制)
18nH
±5%
600mA
SDCL1005C3N0STDFSDCL1005C3N0STDFSunlord
顺络
0402 3nH ±0.3nH DCR=200mΩ [email protected] 300mA SRF=6GHz 应用:射频电路
数据手册

现货:119900

可订期货

¥0.011

立即购买
0402
3nH
±0.3nH
300mA
SDCL1005C1N0STDFSDCL1005C1N0STDFSunlord
顺络
0402 1nH ±0.3nH DCR=100mΩ [email protected] 400mA SRF=10GHz 应用:射频电路
数据手册

现货:49700

可订期货

¥0.011

立即购买
0402
1nH
±0.3nH
400mA
LQG15HS1N6S02DLQG15HS1N6S02DMurata
村田
0402 1.6nH ±0.3nH DCR=70mΩ 1A SRF=6GHz
数据手册

现货:10000

可订期货

¥0.0214

立即购买
0402
1.6nH
±0.3nH
1A
MLG1005S3N9ST000MLG1005S3N9ST000TDK
0402 3.9nH ±0.3nH DCR=200mΩ [email protected] 700mA SRF=5GHz
数据手册12

现货:48

可订期货

¥0.0481

立即购买
0402
3.9nH
±0.3nH
700mA
LQG15HS22NJ02DLQG15HS22NJ02DMurata
村田
0402 22nH ±5% DCR=420mΩ [email protected] 350mA SRF=1.9GHz
数据手册

现货:10000

可订期货

¥0.0219

立即购买
0402
22nH
±5%
350mA
MLG1608B1N2ST000MLG1608B1N2ST000TDK
0603 1.2nH ±0.3nH DCR=100mΩ [email protected] 600mA SRF=10GHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.1089

立即购买
0603(1608公制)
1.2nH
±0.3nH
600mA
LQG15HSR22J02DLQG15HSR22J02DMurata
村田
0402 220nH ±5% DCR=3.77Ω 120mA SRF=450MHz
数据手册

现货:10000

可订期货

¥0.0222

立即购买
0402
220nH
±5%
120mA