hi,欢迎来到365备用网址 保藏咱们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
主页一切产品电感器贴片电感 当时“贴片电感”共 849 条相关库存

贴片电感

使用挑选
下载表格 每页显现:
图片原厂类型品牌描绘库存参考价格类型感值封装/外壳最小Q值高频Q值DC电阻(DCR)额定电流精度SRF
MLF1608DR47JT000MLF1608DR47JT000TDK
0603 470nH ±5% DCR=950mΩ [email protected] 100mA SRF=190MHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.1222

当即购买
-
470nH
0603(1608公制)
-
950mΩ
100mA
±5%
190MHz
MLF1608DR56JT000MLF1608DR56JT000TDK
0603 560nH ±5% DCR=1.05Ω [email protected] 100mA SRF=170MHz
数据手册

现货:8000

可订期货

¥0.1259

当即购买
-
560nH
0603(1608公制)
-
1.05Ω
100mA
±5%
170MHz
MLF1608A2R2KTA00MLF1608A2R2KTA00TDK
0603 2.2uH ±10% DCR=1Ω [email protected] 30mA SRF=80MHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.1047

当即购买
-
2.2uH
0603(1608公制)
-
30mA
±10%
80MHz
MLF1608A2R2JT000MLF1608A2R2JT000TDK
0603 2.2uH ±5% DCR=1Ω [email protected] 30mA SRF=80MHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.1198

当即购买
-
2.2uH
0603(1608公制)
-
30mA
±5%
80MHz
MLF1608A1R2JT000MLF1608A1R2JT000TDK
0603 1.2uH ±5% DCR=650mΩ [email protected] 50mA SRF=110MHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.1111

当即购买
-
1.2uH
0603(1608公制)
-
650mΩ
50mA
±5%
110MHz
CMI321609U5R6KTCMI321609U5R6KTFH
风华高科
1206 5.6uH ±10% DCR=800mΩ [email protected] 25mA SRF=32MHz
数据手册

现货:8000

可订期货

¥0.0479

当即购买
-
5.6uH
1206(3216公制)
-
-
800mΩ
25mA
±10%
32MHz
NLV32T-560J-PFNLV32T-560J-PFTDK
1210 56uH ±5% DCR=8Ω [email protected] 55mA SRF=13MHz
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1638

当即购买
-
56uH
1210(3225公制)
-
55mA
±5%
13MHz
LQW18CNR56J00DLQW18CNR56J00DMurata
村田
0603 560nH ±5% DCR=480mΩ 450mA SRF=540MHz
数据手册12

现货:4000

可订期货

¥0.3956

当即购买
绕线
560nH
0603(1608公制)
-
-
480mΩ
450mA
±5%
540MHz
LQM18PN3R3MFRLLQM18PN3R3MFRLMurata
村田
0603 3.3uH ±20% DCR=438mΩ 700mA SRF=60MHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.3134

当即购买
多层
3.3nH
0603(1608公制)
-
-
438mΩ
700mA
±20%
60MHz
MLF1608DR68KTA00MLF1608DR68KTA00TDK
0603 680nH ±10% DCR=1.25Ω [email protected] 70mA SRF=150MHz
数据手册

现货:8000

可订期货

¥0.1264

当即购买
-
680nH
0603(1608公制)
-
1.25Ω
70mA
±10%
150MHz
NLV25T-R27J-PFNLV25T-R27J-PFTDK
1008 270nH ±5% DCR=550mΩ [email protected] 420mA SRF=425MHz
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1454

当即购买
-
270nH
1008(2520公制)
-
550mΩ
420mA
±5%
425MHz
NLV25T-R22J-PFNLV25T-R22J-PFTDK
1008 220nH ±5% DCR=500mΩ [email protected] 430mA SRF=450MHz
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1385

当即购买
-
220nH
1008(2520公制)
-
500mΩ
430mA
±5%
450MHz
NLV25T-8R2J-PFNLV25T-8R2J-PFTDK
1008 8.2uH ±5% DCR=3.05Ω [email protected] 160mA SRF=36MHz
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1788

当即购买
-
8.2uH
1008(2520公制)
-
3.05Ω
160mA
±5%
36MHz
NLCV32T-6R8M-PFNLCV32T-6R8M-PFTDK
1210 6.8uH ±20% DCR=270mΩ [email protected] 530mA SRF=38MHz
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1898

当即购买
-
6.8uH
1210(3225公制)
-
270mΩ
530mA
±20%
38MHz
NLCV32T-6R8M-EFRDNLCV32T-6R8M-EFRDTDK
1210 6.8uH ±20% DCR=290mΩ [email protected] 700mA SRF=38MHz
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.5125

当即购买
-
6.8uH
1210(3225公制)
-
290mΩ
700mA
±20%
38MHz
MLG0603P2N3BT000MLG0603P2N3BT000TDK
0201 2.3nH ±0.1nH DCR=200mΩ [email protected] 600mA SRF=7.5GHz
数据手册

现货:15000

可订期货

¥0.0124

当即购买
-
2.3nH
0201
-
200mΩ
600mA
±0.1nH
7.5GHz
NLV32T-180J-PFNLV32T-180J-PFTDK
1210 18uH ±5% DCR=3.3Ω [email protected] 120mA SRF=20MHz
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1574

当即购买
-
18uH
1210(3225公制)
-
3.3Ω
120mA
±5%
20MHz
MLF1608E120KTD00MLF1608E120KTD00TDK
0603 12uH ±10% DCR=1.8Ω [email protected] 10mA SRF=25MHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.1124

当即购买
-
12uH
0603(1608公制)
-
1.8Ω
10mA
±10%
25MHz
LQM21PN2R2NGCDLQM21PN2R2NGCDMurata
村田
0805 2.2uH ±30% DCR=230mΩ 800mA SRF=40MHz
数据手册

现货:4000

可订期货

¥0.2818

当即购买
多层
2.2uH
0805(2012公制)
-
-
230mΩ
800mA
±30%
40MHz
SDFL1608Q3R3KTFSDFL1608Q3R3KTFSunlord
顺络
0603 3.3uH ±10% DCR=1.55Ω [email protected] 15mA SRF=40MHz 使用:一般信号线
数据手册

现货:2950

可订期货

¥0.0326

当即购买
通用
3.3uH
0603(1608公制)
-
1.55Ω
15mA
±10%
40MHz
LQW15AN27NG00DLQW15AN27NG00DMurata
村田
0402 27nH ±2% DCR=520mΩ [email protected] 280mA SRF=3.5GHz
数据手册

现货:10000

可订期货

¥0.1463

当即购买
绕线
27nH
0402
-
520mΩ
280mA
±2%
3.5GHz
LQW15AN43NG00DLQW15AN43NG00DMurata
村田
0402 43nH ±2% DCR=700mΩ 250mA SRF=3GHz
数据手册12

现货:9970

可订期货

¥0.1283

当即购买
绕线
43nH
0402
-
-
700mΩ
250mA
±2%
3GHz
SDFL2012Q2R7KTFSDFL2012Q2R7KTFSunlord
顺络
0805 2.7uH ±10% DCR=750mΩ [email protected] 30mA SRF=45MHz 使用:一般信号线
数据手册

现货:8000

可订期货

¥0.0487

当即购买
通用
2.7uH
0805(2012公制)
-
750mΩ
30mA
±10%
45MHz
MLP2016S1R5MT0S1MLP2016S1R5MT0S1TDK
1.5uH ±20% DCR=90mΩ 1.2A
数据手册

现货:3000

可订期货

¥0.2989

当即购买
-
1.5uH
非规范型SMD
-
-
90mΩ
1.2A
±20%
-
MCL2012H100MTMCL2012H100MTSunlord
顺络
0805 10uH ±20% DCR=500mΩ 100mA SRF=20MHz 使用:电源线
数据手册

现货:1100

可订期货

¥0.088

当即购买
通用
10uH
0805(2012公制)
-
-
500mΩ
100mA
±20%
20MHz